Logo IDS JMK
Integrovaný dopravní systém
Jihomoravského kraje
Oficiální stránky Statutárního města Brna
Oficiální stránky Jihomoravského kraje
Česky
English
Deutsch
Russia
Esperanto
5 4317 4317
Facebook
[email protected]
DOSTÁVEJTE INFORMACE
O ZMĚNÁCH V DOPRAVĚ

 
 
Informace k ochraně osobních údajů.
ZMĚNY V POSEIDONU
Upozorňujeme, že přihlášení pod tímto textem je pouze do staré verze POSEIDONU. Údaje z nové verze najdete přímo ve svém mobilním zařízení. Stará verze POSEIDONU přestane prodávat jízdenky 30. 4. 2018. Nainstalujte si novou verzi!

Můj IDS JMK

Zapomenuté heslo
Registrace

Anketa

oprava
Co vám nejvíc chybí při stávající karanténě?
Kontakty s ostatními lidmi, známými, kolegy…
Návštěvy restaurací, klubů, barů…
Návštěvy sportovišť, welnesů, tréninky…
Možnosti nakupovat …
Kultura, divadla, kino, muzea…
Možnost městského života, ruch na ulicích …
Něco jiného…
Všimli jste si v záplavě informací o koronaviru, jaké je venku krásné jaro?
Určitě, ano…
Ani ne, mám jiné starosti…
Celkem hlasovalo 1432 osob.

KORDIS JMK, a.s.

Základní informace

Společnost KORDIS JMK, a.s. je akciovou společností se základním kapitálem 2 000 000 Kč. V současné době má 35 zaměstnanců. Společnost KORDIS JMK sídlí v budově firmy KOMFORT na ulici Nové sady 30.

V březnu 2002 založil Jihomoravský kraj společně se Statutárním městem Brnem organizaci KORDIS JMK, spol. s r. o. - koordinátora integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Zápis do obchodního rejstříku proběhl 20. září 2002. Bezprostředně poté - od 1. října 2002 - začala společnost vyvíjet činnost. Byla založena vložením základního kapitálu 1 000 000 Kč a vlastnil ji z 51 % Jihomoravský kraj a ze 49 % Statutární město Brno.
sidlo Pohled na sídlo společnosti
KORDIS JMK byl založen za účelem vykonávání dvou hlavních činností: koordinace základní dopravní obslužnosti na území Jihomoravského kraje a přípravy, realizace a provozování integrovaného dopravního systému postupně na celém území Jihomoravského kraje.
Společnost se zabývá těmito činnostmi:
 • je odpovědná za organizační zajištění dopravní obslužnosti území zapojeného do IDS (smlouvy, podklady pro licence)
 • plánuje a zajišťuje realizaci rozvoje IDS, řízení a realizaci finančních toků IDS,
 • trvale sleduje a vyhodnocuje vývoj přepravních potřeb, navrhuje jízdní řády, optimalizuje vedení linek,
 • zavádí jednotný tarifní systém, jízdní doklady, odbavovací systémy, přepravní kontrolu, vytváří a zajišťuje jednotné přepravní podmínky,
 • vede trvalou informační a propagační kampaň,
 • zajišťuje smluvní dopravce, provádí jejich kontrolu,
 • spolupracuje na modernizaci a vývoji vozového parku, vybavení zastávek a přestupních terminálů, zajišťuje ochranu dat poskytnutých dopravci,
 • účastní se projednávání územně plánovacích dokumentací v oblasti zajištění dopravní obslužnosti.
Důvodem vzniku společnosti byly potřeby Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna v plnění svých rozvojových programů v oblasti veřejné osobní dopravy.
V Jihomoravském kraji se jednalo především o tyto potřeby:
 • zabezpečit kvalitní a ekonomicky efektivní obsluhu celého území kraje veřejnou hromadnou dopravou,
 • zajistit maximum přepravních potřeb cestujících,
 • zavést integrovaný dopravní systém na území kraje.
Ve městě Brně se jednalo o tyto potřeby:
 • snížit vysokou intenzitu individuální dopravy způsobenou m. j. dojížďkou mimobrněnských obyvatel do města,
 • zkoordinovat veřejnou hromadnou dopravu přijíždějící z příměstských oblastí na území města Brna s MHD,
 • zkvalitnit nabídku cestování obyvatel města Brna do regionu.
Základním článkem fungování organizace KORDIS JMK je cestující-klient. Jeho potřebám je celý systém dopravy v Jihomoravském kraji podřízen (při zachování nezbytné efektivnosti a ekonomičnosti provozu). Cílem je udržet stávající počet uživatelů veřejné hromadné dopravy v Jihomoravském kraji, případně docílit jeho nárůstu.
VYHLEDÁVAČ SPOJENÍ
Klikněte pro výběr dne
Přidat přestup (max. 3 přestupy)
Příjezd / Odjezd
Všechna spojení / Nízkopodlažní spojení
Prohodit Z / Do
Obsahuje spojení
do 30.06.2020
poseidon_banner
RYCHLÉ ODKAZY
Logo KORDIS JMK, organizátora IDS JMK
Informace a podněty:
Telefon: 5 4317 4317
[email protected]
KORDIS JMK je členem:
EDITS
KORDIS JMK se účastní následujících projektů EU:
CENTROPE
kudyznudy.cz
Na provoz IDS JMK přispívá:
Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a obce Jihomoravského kraje